Club de lectură

Persoană de contact: Fejes Ildikó

Telefon: 0758-840279, e-mail: iroda@kalot.ro

Tipul cursului: activitate de club de tip școală populară

Scopul cursului: îmbogățirea culturală prin operele literare de valoare, popularizarea și susținerea lecturii

Activități: Pe parcursul activității de club se vor lectura opere literare maghiare și universale de valoare din secolele XX și XXI și se  va discuta pe marginea acestora.

Durata cursului: în mod continuu, pe parcursul întregului an, 2 ore pe săptămână

Coordonatorii grupului:

Bodó Julianna

Orbán Zsuzsa Lilla

Perioada începerii următorului curs: în cazul eliberării unui loc din club.