Balázs Ferenc díjat kapott munkatársunk, Fejes Ildikó

Április 15-én adták át Kolozsváron az idei EMKE díjakat, ahol Balázs Ferenc díjat kapott munkatársunk Fejes Ildikó! Rendkívül büszkék vagyunk rá, gratulálunk neki!

Alább olvasható Dáné Tibor Kálmán laudációja:

 

„Fejlődni és fejleszteni”

Dr. Fejes Ildikó méltatása

Az EMKE idei Balázs Ferenc Díjának kitüntetettje, Dr. Fejes Ildikó, ugyancsak sokoldalú, széleslátókörű személyiség. Kiterjedt érdeklődését mi sem bizonyítja jobban, mint az eddigi tanulmányai során megszerzett abszolutóriumai. Sepsiszentgyörgyön érettségizett matematika-fizika szakosztályban, ahonnan egyenesen vezetett az út a brassói Transilvania Egyetem matematika-fizika karára. Ezt követően szociológiát végez a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen Csíkszeredában, hogy majd a Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Karán Kolozsváron teológiai licentiatust szerezzen. Végül tanulmányait 2015-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Karának Történelemtudományi Doktori Iskoláján PHD fokozattal koronázza meg, Csík vallásosságáról szóló szakdolgozatával. Kiterjedt tanulmányait gazdagon tudta kamatoztatni eddigi munkássága során. Karrierjét matematika tanárként kezdi, majd hat éven keresztül a székely származású Páter András Imre jezsuita atyának – aki a bécsi Magyar Egyházszociológia Intézet vezetője – csíksomlyói munkatársa lesz. Majd oktatóként és kutatóként tevékenykedik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán, miközben számtalan szakmai tanulmány, főleg a vallásszociológia terén, szerzője lett. Egyéni kutatóként, valamint különböző, vallásos jelenségek vizsgálatával is foglalkozó kutatócsoportok tagjaként, a székelyföldi és az erdélyi vallásosság többféle jelenségét vizsgálta. Többek között 2020-ban kutatói szerepet vállalt a Kolozsvári Valláskutató Intézet Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején elnevezésű szociológiai felmérésében. Talán ennyi munkásság is bőven elég lenne, hogy Fejes Ildikó kiérdemeljen egy EMKE díjat. De Ő viszont az erdélyi kulturális ernyőszervezetnek az idei Balázs Ferenc díjasa. Mint köztudott a díjat olyan személynek ítélhetik oda, aki közművelődési keretek között felnőttképzéssel, népfőiskola szervezéssel foglalkozik. Hisz a díj névadója, Balázs Ferenc (1901-1937) unitárius lelkész, aki a múlt század harmincas éveinek az elején első alkalommal hozott létre Erdélyben, a Tordai-hasadék bejáratánál fekvő Mészkőn, népfőiskolát, s próbálkozott a közösségszervezés modern módszereivel az Aranyos folyó mentén fekvő tíz falut Isten völgyének elnevezett önálló gazdasági életet élő közösséggé rendezni. Terveit korai halála hiúsította meg.

2003-ban Fejes Ildikó a népfőiskola szervezéssel és felnőttképzéssel foglakozó csíksomlyói KALOT Egyesület újraalapítója, majd máig irodavezetője, ügyviteli munkájának koordinátora, oktatója, egyszóval: mindenese. Csak elismeréssel lehet szólni erről a merész vállalkozásáról. Hisz az 1940-1944 között az egykor Csíksomlyón működött, de nyolcvan év távlatából is Erdélyben máig érezhető szellemi kisugárzással bíró, KALOT Népfőiskola hagyományainak az újraélesztése, majd modern felnőttképző módszerekkel a mai gyorsan változó világ kihívásai közepette korszerű, nagykorúaknak szóló oktatási intézménnyé fejlesztése, az embert fizikailag és szellemileg egyaránt kemény próbára tevő feladat. Mert ehhez a munkához egyrészt nagyfokú alázat szükséges Erdély katolikus alapokon (is) nyugvó gazdag kulturális hagyományai iránt, másrészt állandó szellemi megújhodással kell fogadni a gyors társadalmi változásokat, harmadrészt pedig mindezeket be kell építeni a felnőttképző intézmény oktatói tevékenységébe. A mai KALOT Egyesületnek, mint népfőiskolai és felnőttképző intézménynek a célja: „egy igazságos, kiszámítható, embert és közösséget tisztelő, becsületességet, munkaszeretetet értékelő társadalom létéhez hozzájárulni; amit érett, hiteles, derűs, segítőkész emberek alkotnak.” A szervezet vezéreszméje: „Fejlődni és fejleszteni!” Az Egyesületnek a honlapja egy derűs hangulatú, felhasználó barát weboldal, amelyen érdemes elbarangolni, navigálni, hisz nemcsak az intézményről, annak kulturális értékeiről és hivatásáról kapunk információkat, de az éppen aktuális tanfolyamokról és képzésekről is. Innen tudhatjuk meg, hogy az intézmény számára egyik legfontosabb kihívás, hogy „a spirituális erőforrásaitól eltávolodó ember számára hűen, de ugyanakkor vonzóan és újszerűen” mutassa be a keresztény értékrendet. Minden tevékenységük alapelve a válaszkeresés a „kinek van hasznára?” kérdésre, nemcsak gyakorlati, de spirituális, lelki-folyamati szempontból is. A felnőttképző intézmény többek között küldetésének tekinti, hogy: “a tudással együtt a tudás használatának felelősségét is közvetítse”.

A KALOT hagyományainak szellemében az ugyancsak katolikus értékeket hordozó népfőiskola tanfolyamai, képzései azonban nyitottak bárki számára felekezeti hovatartozás nélkül. Érdemes felsorolni mindazokat a tevékenységeket, amelyek a csíksomlyói felnőttoktatói egyesület képzési kínálatában vannak: akkreditált számítógépes grafikus képzés Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen; akkreditált szövőtanfolyam; angol társalgási nyelvklub; férfi lélekműhely; fonalművészet műhely; fotótanfolyam; Hangöröm elnevezésű képzés, melynek célja a klasszikus zene népszerűsítése, megértésének, élménnyé válásnak elősegítése; gyöngyfűző műhely; KALOT nyári táborok; kiadványszerkesztő tanfolyam; Lelki egészségünk elnevezésű klubfoglalkozás; lelkigondozói képzés és szolgálat; nemezkészítő tanfolyam; olvasóklub; photoshop képzés; személyiségfejlesztő önismereti csoportos tevékenység; Tablet és telefon az idősödők szolgálatában elnevezésű szépkorúaknak szóló tanfolyam; varróklub; web-design és web-szerkesztő tanfolyam. 2022. októberétől pedig beindult a KALOT TV, az Egyesület Nyithatunk? elnevezésű beszélgetősorozata, melynek adásai szintén megtalálhatóak a honlapon, s amelyekben a kezdeményezők „ÖRÖK kérdésekre IDŐSZERŰ válaszokat” keresnek a beszélgetések során, őszintén és nyitottan, a program meghívott vendég szakembereivel közösen. Az üzenete ezeknek a műsoroknak az, hogy a hit és a vallás hozzásegíthet minket egy otthonosabb világ megteremtéséhez, még itt Erdélyben is. Fejes Ildikó is többször meghívottja volt ennek az ugyancsak gondolatébresztő TV sorozatnak.

Számomra úgy tűnik, hogy Fejes Ildikó sokrétű értelmiségi habitusát tükrözi a KALOT Egyesület nagyon összetett felnőttképző tevékenysége. De egyértelmű, hogy egy sikeres intézményt csakis jólösszehangolt csapatmunkával lehet működtetni. Vagyis mint az egyesület titkárát, irodavezetőjét, az ügyviteli munka koordinátorát, egyszóval az intézmény húzóemberének, Fejes Ildikónak a tevékenységét, – a számtalan, képzéseket irányító kiváló szakembereken, azaz külső munkatársakon kívül – a mai KALOT csíksomlyói intézményének egy ugyancsak lelkes vezetősége, belső munkacsoportja támogatja, mint: Sebestyén Ottó plébános, egyesületi elnök, Bányász László tanár, alelnök, Ábrahám Tünde és Becze Szidónia projektmenedzserek, valamint Székely Kinga PR munkatárs. Mert ez a csapat a hazai kisebbségi lét körülményei között egy mintaszerű, modell értékű, követésre érdemes intézményt tart fenn, egy olyan felnőttképző tanodát Csíksomlyón, mely működik immár húsz esztendeje, s amelyből nagyon sok kellene hogy legyen szerte Erdélyországban.

Ezért is megtisztelő számomra, hogy az EMKE idei Balázs Ferenc díjasának a munkásságát, kitüntetése átvétele alkalmából, én méltathatom. Fejes Ildikónak és a csíksomlyói KALOT Egyesület kiváló munkaközösségének példaértékű tevékenységéhez további sok sikert, számtalan elismerést, munkájukhoz pedig állandó jókedvet kívánok, nemcsak Csíkország és vidéke, de az egész Erdély magyar közösségének épülésére.

Kolozsvár, 2023. április 15.

Dáné Tibor Kálmán,

tanár, az EMKE volt elnöke, a Művelődés közművelődési folyóirat nyugalmazott főszerkesztője, Bessenyei György díjas művelődésszervező