Bemutatkozó

A KALOT mozgalmat P. Kerkai Jenő jezsuita atya alapította 1935-ben azzal a céllal, hogy a korszak legkisemmizettebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegét, a tanyasi és falusi parasztságot fölemelje.

Legfontosabb célkitűzésük a paraszti ifjúság művelése volt. Olyan fiatalok képzését vállalták föl, akik képesek voltak saját sorsukat irányítani, munkájukkal és jelenlétükkel megváltoztatni környezetük kulturális igénytelenségét összefogni a gazdasági problémák megoldásáért.

A KALOT 20 éves fennállása alatt páratlan fellendüléssel fejlődött: félmilliós taglétszámot ért el, mindegy 3500 községben volt helyi csoportja, 20 népfőiskolát működtetett.

A Csíksomlyói KALOT Népfőiskola 1942-ben nyílt meg, erőszakos fölszámolásáig, 1944-ig több száz székely fiatal végezte el és kapott általa életre szóló indítást.

A KALOT Egyesület P. András Imre S.J. kezdeményezésére és támogatásával 2004-ben kezdte el működését Csíksomlyón népfőiskolai, felnőttképzési, közösségépítő és kulturális szervezetként.

A KALOT Egyesület célja egy igazságos, kiszámítható, embert és közösséget tisztelő, becsületességet, tisztességet, munkaszeretetet értékelő társadalom létéhez hozzájárulni; amit érett, hiteles, derűs, segítőkész emberek alkotnak.

Jelszavunk: Szenvedélyünk a felnőttképzés!

Értékeink és missziónk:

 • Hiszünk abban, hogy a hitünk a legfontosabb erőforrásunk és a legnagyobb kincsünk, hogy a hit Isten ajándéka, a hit mindenek előtt Isten és Ember, Isten és emberi közösségek találkozása, belső, személyes csodája
 • Számunkra egyik legfontosabb kihívás, hogy a spirituális erőforrásaitól eltávolodó ember számára, hűen, de ugyanakkor vonzóan és újszerűen tudjuk bemutatni a keresztény értékrendet
 • Minden tevékenységünk kiinduló alapelve: kinek van hasznára?

Programjaink résztvevői erősödnek-e általa:

 • Lélekben? Emberi érettségben?
  – Műveltségben, tudásban, készségekben vagy kézügyességben?
  – Kultúrában?
  – A megélhetés anyagi lehetőségeiben?
  – Közösségi érzésekben?
  – Abban a hivatástudatban, hogy amim van, azt azért kaptam, hogy megosszam másokkal?
 • Hiszünk abban, hogy az emberi értelem, a szabad gondolkodás képessége és műveltség fejlesztése minden veszélyes tévút ellenére sokkal inkább szolgálja az emberiséget, mint a csöndes és buta tudatlanság
 • Azért dolgozunk, hogy értelem kiművelését a kultúra, az értékek és követendő normák kiművelése előzze meg
 • A tudással együtt a tudás használatának felelősségét is közvetíteni kívánjuk
 • Hiszünk abban, hogy a helyes önérzethez érettség és józanság kell társuljon, hogy saját önérzetünk csak egészséges önérzetű népek körében tud igazán kibontakozni

A KALOT vezetősége, belső munkacsoportja: