Drámajáték, drámapedagógia a felnőttképzés szolgálatában

A klub házigazdája: Prezsmer Boglárka, drámatanár, felnőttképző, színházpedagógus és dramaturg

A program megnevezése: a drámapedagógia mint módszeregyüttes alkalmazási lehetőségei az a lelki egészség megőrzésében, tágabb területen szerepe a teljes önnevelésben. A színház-dráma-nevelés terület pedagógiai összefüggéseinek élményszerű megismerése.

A program célja:

 • a drámapedagógia szemléletének gyakorlati megélése, elméleti hátterének elhelyezése az aktív pedagógiai tevékenységben;
 • fejleszteni a szabadon és egyéni módon megnyilvánulni vágyó személyiséget
 • önismeretre, emberismeretre, az emberi méltóság tiszteletére nevelni
 • a reális énkép és világkép kialakítását szolgálni
 • önálló gondolkodásra nevelni
 • a drámajáték által az alkotó kreativitást gazdagítani, az életbátorságot erősíteni
 • a résztvevők tegyenek szert olyan tapasztalatokra, amelyek segítik a közösséggel való együttműködést és közösségbe való beépülést
 • társadalmi és erkölcsi érzékenyítés
 • művészeti érzékenyítés

Célcsoport: lelkigondozók, pedagógusok

Terület:

 • Művészetek ( színház- , egyéb előadóművészeti alapismeretek, gyakorlati módszerek )
 • Társadalmi és erkölcsi nevelés (személyiségfejlesztés, közösségépítés)
 • Technológia- eszköztár (dráma- és játékpedagógia, módszertani gyakorlati ismeretek);
 • Nyelv, irodalom és kommunikáció (lírai alkotások, népmesék, drámairodalom);

A jó játék eléri azokat a pszichológiai célokat, amelyekkel az oldott állapot a résztvevő által személyesen megtapasztalható, és ez az aktív személyes jelenlét a többi, esetleg számára távolibb gyakorlatfajta iránt is nyitottá teszi. Érdemes tehát mindenben részt venni, kipróbálni, megismerni, megkóstolni – erre biztatjuk mindig a felnőtteket! Ez a fajta kikapcsolódás valójában a bekapcsolódáshoz vezet: az önmagukhoz való mélyebb kapcsolódáshoz.

Kompetenciák.

 • a drámapedagógiai módszerek és a színházi gyakorlatok javára vannak a legtöbb készség és képesség fejlődésének, mint a figyelem, a fantázia, a kreativitás, a kommunikációs- és kapcsolatteremtő képességek, emellett fejlődik a ritmusérzék, mozgáskoordináció, stb.
 • szociális képességek területén az én- és társismeret által az együttműködő -, problémamegoldó készségre hat jótékonyan
 • a személyiségfejlesztés területén pedig erősödik az önbizalom, az önálló gondolkodás, az én- és társismeret

Tematika/Tartalom:

 • készség- és képességfejlesztő gyakorlatok: kommunikációs gyakorlatok, szabályjátékok, fantáziajátékok, ügyességi játékok, utánzó játékok, koncentrációs játékok,
 • kapcsolateremtő- és bizalomjátékok
 • önismeret, társismeret játékai
 • elméleti és történeti alapismeretek: gyakorlat és drámajáték csoportosítások
 • gyakorlatsorok szerkesztése
 • komplex drámafoglalkozások emberi és társadalmi problémát felvető tematikára; önálló témák, irodalmi vagy más művészeti alkotások által bemutatott téma/probléma megvizsgálása
 • színház és drámaművészeti ismeretek: előadások elemzése, színháztörténet, drámaelemzés; színházi előadások szerkesztését segítő ismeretek
 • színházpedagógiai ismeretek

A képzés időtartama: 40 óra, 3 alkalom (hétvégénként).

Részvételi hozzájárulás:  800 lej

Jelentkezés: A tevékenységeken előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni. A helyek száma korlátozott.

A képzésre a KALOT Egyesületnél lehet  jelentkezni: 530203 Csíkszereda, Szék útja 147., tel.: 0758–840279 (hétköznapokon 8–12 óra között); e-mail: kepzesek@kalot.ro

A jelentkezés akkor válik véglegessé, ha a tanfolyam díjából 100 lej előleget befizetett. A jelentkezőket a befizetés sorrendjében regisztráljuk, az előzetes feliratkozást befizetés nélkül nem tudjuk figyelembe venni.

A 100 lejes előleget a következő módon fizetheti be:

 1. Banki átutalással: Asociatia KALOT, cod fiscal: 16081567, bankszámlaszám: RO49 RNCB 0152 0423 5828 0001.
 2. Biztonságos bankkártyás fizetéssel a EuPlatesc rendszeren keresztül. A fizetési link megtalálható ITT.

3. Készpénzben a KALOT irodában, hétköznaponként 8-12 óra között

A következő képzések kezdési időpontja: 2024. március 22-23.