Könyvbemutató Csík vallásosságáról

Vallásosak vagyunk-e mi, Csíkban élő emberek? Van-e olyan történelmi hagyományunk, ami hatással van jelenkori vallásos életünkre és ami egyedi, sajátos jelleggel ruház fel bennünket? Milyen szerepe van ma a vallásnak személyes és közösségi életünkben? Csökkent vagy növekedett a vallásosság a rendszerváltást követő években? Kik, hogyan, miért vallásosak és kik azok, akik nem? Miben hiszünk és miben nem? Miben és milyen mértékben tér el a hitünk az egyház tanításától? Van-e köze vallásosságunknak a nemzeti identitásunkhoz? Hol helyezkedik el az egyház a társadalom különböző intézményei között? Mekkora a megbecsültsége? Van-e, és ha igen, milyen szerepe a vallásnak, az egyháznak a helyi társadalom működésében? Hagyomány-e Csíkban a vallásosság és/vagy a vallásosság csupán hagyomány?
A vallásossághoz kötődő kérdések sokaságát teszi fel dr. Fejes Ildikó könyvében. A szociológus válaszait adja rá: egy átfogó és részletes kérdőíves felmérés eredményei alapján jellemzi az itt élők vallásosságát. A könyvbemutató során további kérdéseket és válaszokat hallhatunk a szerző beszélgetőtársaitól: dr. Bodó Julianna kulturális antropológustól és Sebestyén Ottó római katolikus lelkésztől, lelkigondozótól, plébánostól.

A könyvbemutatóra május 13-án, 18:00 órától kerül sor a Hargita Megyei Kulturális Központban.

Fejes Ildikó: A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018