Lelkigondozói képzés

lelkigondozo2016Szakszerű lelkigondozás Erdélyben!
 lelkigondozói képzés

Szervező: KALOT Egyesület
A képzés helyszíneCsíksomlyó, a KALOT Egyesület székhelye (Csíkszereda, Szék útja 147)
A képzés időtartama: 380 óra, plusz 120 óra önismeret. A képzést tömbösített formában 18 alkalommal (péntek-szombat) tartjuk meg. A 120 óra önismeretet is tömbösített formában tarjuk (péntek reggeltől vasárnap délig), a csoporttal való előzetes egyeztetés után. A képzési tömbökre havi egy alkalommal kerül sor.
Készségfejlesztő kompetenciák:A képzés során a résztvevők pszicho-szociális, vezetői és szervezetfejlesztői kompetenciákat szereznek:

 • olyan interdiszciplináris tudásra tesznek szert, amely elsősorban a szociál-pszichológiai irányzatokra fókuszál, ugyanakkor szilárd morális – etikai alapokon nyugszik
 • képesek lesznek az egyén, a család, csoport és szervezet működését rendszerszemléletben is megérteni, problémamegoldásaiban és a fontos életesemények feldolgozásában, empatikus meghallgatással és megfelelő válaszadás képességével kísérni.
 • Képesek lesznek az egyént hármas viszonyrendszerében szemlélni: önmagával, környezetével és a transzcendenssel való viszonyaiban.
 • képesek lesznek a vallásos tapasztalatokhoz kapcsolódó alapvető pszichológiai és magatartásbeli jelenségeket azonosítani és tudatosítani
 • képesek gyásszal vagy egyéb veszteséggel küzdők és krízishelyzetben levők egyéni és csoportos segítésére, menedzselésére
 • képesek a végzettségüknek megfelelő területeken csoportokat és közösségeket mentorálni és vezetni.
 • képesek az emberek spirituális fejlődése során felmerülő kérdésekre, problémákra megfelelő szakmai segítséget adni.

A képzés tantárgyai:
I. félév

 • Személyiséglélektani és fejlődés-lélektani kérdések(életkori sajátosságok, életesemények) – 14 óra
 • A lelkigondozás alapkérdései – 24 óra
 • Spiritualitás – 12 óra
 • Mentálhigiénés jelenségek, krízisintervenció – 14 óra
 • Lelki egészség, pszichopatológiai alapismeretek, a lelki működés zavarai – 18 óra
 • Logoterápiás kérdések – 14 óra
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 6 óra
 • Egyház és társadalom (egyházak, vallásszociológiai kérdések a társadalomban) – 22 óra
 • Etika – 2 óra

II. félév

 • Az egyén pszichoszociális és spirituális fejlődése – 20 óra
 • Családok lelkigondozása (családterápiás ismeretek) – 18 óra
 • Közösségvezetési kompetenciák – 18 óra
 • Tevékenységkísérés – 10 óra
 • Terepmunka, szervezeti struktúra elemzés, filmklub, Szociálpedagógiai alapismeretek, A kultúra eszközei a lelkigondozásban – 20 óra
 • Lelkigondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés – 20 óra
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 10 óra
 • Projektszeminárium – 10 óra

III. félév

 • Tevékenységkísérés – 4 óra
 • Lelkigondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés – 28 óra
 • Etika – 10 óra
 • Szupervízió -12 óra
 • Szakmai vezetés és kiértékelés – 8 óra
 • Személyesen kísért lelkigyakorlaton való részvétel – 40 óra
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 4 óra
 • Intenzív műhely – 22 óra

A lelkigondozói képzés teljes óraszáma: 500, ebből 380 óra képzés és 120 óra önismeret.
 Tandíj:
A képzés szerkezete: 3 normál félév +1 félév önismereti képzés
A normál félév tandíj-hozzájárulása: 970 lej / félév

Az Osthilfe Diözese Linz  támogatásának köszönhetően a képzés minden résztvevője  félévenként 550 lejes költségtámogatásban részesül.
Így a féléves tandíj 420 lej.
A támogatást a képzés feltételeinek be nem tartása esetén el lehet veszíteni.
(A támogatás az önismereti képzésre nem vonatkozik)

Az önismereti képzést tartalmazó félév díja: 1200 RON. (10 lej/óra) Az önismereti képzés – ha valaki rendelkezik a Moreno Egyesület, vagy más akkreditált intézet által kiadott oklevéllel elismertethető.

Jelentkezési feltételek:

 • Érettségi oklevél

A képzésre felvételizni kell. A felvételi egy személyes interjúra alapszik, ahol a felvételiző lelki érettségét, a csoportban való együttműködését és a lelkigondozói munka iránti hajlamát, adottságait mérik. A felvételi interjúra június végén kerül sor.
Kifizetés módjaA beiratkozási díj 50 lej, amit jelentkezéskor kell kifizetni, a félév tanfolyam díját lehetséges négy részletben is fizetni (az első részletet a tanfolyam megkezdéséig).
Megjegyzés

 • Esély van rá, hogy a képzés sikeres elvégzése után a felsőfokú végzettséggel rendelkezők a Babeș-Bolyai Tudományegyetem által kiállított posztgraduális oklevelet (90 kredit) kapnak. A szakképesítés román megnevezése: „CONSILIERE SPIRITUALĂ CENTRATĂ PE VALORI”. Mivel az akkreditációs folyamat törvényi és adminisztrációs háttere átalakulás alatt van, ennek az oklevélnek a megszerzési lehetősége egyelőre bizonytalan, az állami és tanügyi ügyintézéstől függ. Ha sikeres lesz az akkreditációs folyamat, a Babes-Bolyais posztgraduális oklevél megszerzésének további feltétele a felsőfokú végzettség és +300 lej/ féléves tandíj kifizetése lesz.
 • A megszerzett KALOT oklevél lehetőség biztosít arra, hogy a végzettek plébániai és egyesületi keretek között végezzenek lelkigondozói munkát.
 • A képzésnek ökumenikus jellege van, más felekezetű érdeklődők esetében hasonló jóváhagyást tudunk szerezni a kompetens egyházi elöljáróktól.

A képzés oktatói, munkatársai:

Bács Béla János – szociálpedagógus Dr. Bereczki Silvia – segítőnővér. Munkaterületei: spiritualitás, kommunikáció-média, közösségépítés Dr. Fejes Ildikó – szociológus
Dr. Holló László – teológus, egyetemi docens Illyés Zsolt – teológus, lelkész Dr. Jitianu Liviu – teológus, egyetemidocens
Sebestyén Ottó – lelkész, lelkigondozó szakember, pszichodráma asszisztens Kádár Enikő – pszichológus Sisak Imola – klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta
Dr. theol. Vik János – egyetemi adjunktus, logoterápiai képesítéssel rendelkező teológus, lelkipásztor Vormair Emese – segítőnővér, lelki kísérői és lelkigyakorlat kísérői szakember Csobot Györgydeák Szabolcs, a képzés tanulmányi titkára

A képzésre jelentkezni lehet a KALOT Egyesületnél:
530203 Csíkszereda, Szék útja 147
Tel./fax: 0266/371419 (hétköznap 8.00-12.00 között),
Mobil: 0745201823, 0749-059459
e-mail: iroda@kalot.rowww.kalot.ro
Felelősök: 
Dr. Fejes Ildikó – szociológus
Sebestyén Ottó- lelkész, lelkigondozó
Dr. Vik János egyetemi adjunktus
Támogatók


Jelentkezéshez szükséges:

 • szakmai önéletrajz
 • főiskolai, egyetemi, érettségi oklevél másolata
 • (Ha rendelkezik vele) önismeretet igazoló okirat másolata

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. Június 15.