Rendkívüli osztályfőnöki óra

A KALOT Egyesület keretében működő Lelkigondozói Szolgálat munkatársai, előre egyeztetett időpontban, nem-formális elemekkel színesített, rendhagyó (osztályfőnöki) órák tartását, iskolai foglalkozások szervezését vállalják.

A foglalkozások témaköre adott a következő három témakörben: önismeret, párkapcsolat, szexualitás. A foglalkozások során figyelünk arra, hogy igazodva az egyéni és az osztályközösség igényeihez, valóban interaktív, elgondolkodtató, érzékenyítő és érzelmekre alapuló foglalkozások legyenek, amelyek a diákokat segítik abban, hogy jobban megismerjék önmagukat, működési mechanizmusaikat, családi, közösségi mintáik hatását egyéni, párkapcsolati és közösségi életüket tekintve.
A rendhagyó óra keretein belül a nem-formális nevelés és csoport feladatok keretein belül lehetőség nyílik a fiatalok közösséggé fejlődésének elősegítésére is. Ez a foglalkozás megfelelő alapot adhat arra, hogy akár egy osztály közösség tagjai között is erősebb összetartás alakulhasson ki, azáltal, hogy többet megtudnak egymásról, ezáltal megérthetik egymást, nagyobb empátiával tekintenek majd társaikra.