Áldott ünnepet

Karácsony ünnepének középpontjában a betlehemi kisded áll a maga törékenységében, kiszolgáltatottságában. Ez a védelemre szoruló kisded azt üzeni nekünk, hogy oltalmazzuk, védjük, szeressük a gyermekeket és nem utolsósorban a gyermeki énünket. Talán az idei karácsonykor újból megpróbálhatnánk kapcsolatot teremteni elhanyagolt gyermeki énünkkel. Így könnyebben megérthetnénk a kisded szeretetét és csodáját. Ezzel a gondolattal kívánnak a KALOT munkatársai áldott, békés karácsonyt!
More