Akkreditált Szövőtanfolyam

Kapcsolattartó: Kövendi Edit

Tel.: 0741-272076, e-mail-cím: kepzesek@kalot.ro

A képzés helyszíne: KALOT székhelye, online oktatás és a gyakorlati tevékenységek otthon.

A képzés időtartama: 360 óra, ez 120 óra elméleti oktatásból (6 találkozás személyesen a KALOT székhelyen, 40 on-line találkozás) és 240 óra otthoni gyakorlati tevékenységből áll.

Szakképesítés: A képzést sikeresen elvégzők a Munkaügyi és Szociális Minisztérium által akkreditált oklevelet kapnak. A szakképesítés megnevezése: Țesător manual, cod COR: 731829.

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik mélyreható elméleti és gyakorlati tudásanyag birtokában, a modern és az erdélyi hagyományos szövési technikákat önállóan használják és másoknak is tovább tudják adni.

Készségfejlesztő kompetenciák:

A képzés végzettje képes lesz:

 • a hagyományos és modern kézi szövési technikák közt könnyedén eligazodni, azokat önállóan megfejteni és reprodukálni;
 • a kézi szövésre jellemző eszközök ismeretére és használatára;
 • kötéstani ismeretek és a sajátos rendszerezési eljárás elsajátítása által a hagyományos szőttesek gyűjtési munkájára;
 • a szőtteseket nemzetközi jelrendszer alapján leírni, technikai rajzát olvasni;
 • sajátos számítógépes alkalmazások használatára a szőttesek kottázása és megtervezése érdekében.

A képzés fontosabb témái:

 • Szövés története és technológiája
 • Szövőeszközök és fonalak ismerete
 • Szövőszék működése és használata
 • Kézi szövés kötéstana, jelrendszere és technikáinak rendszerezése
 • Lánc és vetülék arculatú szövési technikák
 • Kiegyensúlyozott arculatú szövési technikák
 • Szőttesek dekomponálása és sajátos számítógépes programok használata.

A képzés célcsoportja: A kézi szövésben tapasztalattal rendelkezők és szövés iránt érdeklődő kezdők számára is.

Jelentkezési feltételek:

 • Érettségi oklevél
 • beiratkozási díj (100 lej) kifizetése

A képzés oktatói: Kövendi Edit – könnyűipari mérnök; Kövendi Levente – könnyűipari mérnök

Következő képzés kezdési időpontja: 2024. február 3.

A képzést min. 10 résztvevővel tudjuk indítani.

Tandíj: 2700 lej + 100 lej beiratkozási díj, (tartalmazza egy szövőszék és más szükséges eszközök bérlését is). A képzési díj nem tartalmazza a fonalak költségeit.

Kifizetés módja: A beiratkozási díj 100 lej, amit jelentkezéskor kell kifizetni, a félév tanfolyam-díját lehetséges két részletben is fizetni (az első részletet a tanfolyam megkezdéséig).

A regisztrációs díjat kérjük a következő bankszámlaszámra utalni: Asociaţia KALOT Codfiscal: 16081567 Cont IBAN: RO49RNCB0152042358280001, Banca Comercială Română

A képzésre jelentkezni lehet a KALOT Egyesületnél:

530203 Csíkszereda, Szék útja 147. szám

Tel: 0758-840279 (hétköznap 8.00-12.00 között)

e-mail: kepzesek@kalot.rowww.kalot.ro vagy ITT