Lelkigondozói képzés

 

lelkigondozoi képzés2016

 

Szervezők: KALOT Egyesület és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara

Kapcsolattartók: 

Sebestyén Ottó

Tel: 0745-201823, e-mail: sebestyen.otto@yahoo.fr

Csobot Györgydeák Szabolcs

Tel: 0740-536871, e-mail: csszabolcs@yahoo.de

 

A képzés célja:

Emberekkel dolgozó szakemberek számára lehetővé tenni egy olyan elméleti és gyakorlati tudásanyag megszerzését, amely segítségével hatékonyabban, ember- és Isten – központúan tudják végezni munkájukat. Ugyanakkor a lelkigondozói képesítéssel is rendelkező szakember különbözik a hagyományos segítő szakemberektől (pszichológus, pszichiáter), amelyek elsősorban a személy érzelmi és emberi kapcsolatrendszerét próbálják helyreállítani, ha megbillen annak egyensúlya. A lelkigondozó emberképe kiegészül azzal, hogy úgy tekint az emberre, mint aki bio-pszicho-kulturális és spirituális lény, ugyanakkor nem csupán krízishelyzetben, hanem folyamatosan segíti az emberi élet fejlődését.

A képzés célcsoportja:

A lelkigondozói szakképesítést a következő szakmában dolgozóknak ajánljuk: pedagógusoknak, hitoktatóknak, orvosoknak, szociális munkásoknak, lelkészeknek, szerzeteseknek, lelkipásztori asszisztenseknek, civilszférában, egészségügyben dolgozóknak, valamint azoknak, akik önmaguk, kapcsolataik, családi viszonyaik és a keresztény lelkiség mélyebb megértésére törekszenek.

 A képzés fontosabb tantárgyai, moduljai, témái:

Tantárgy megnevezése Óraszám
Előadás Gyakorlat
Személyiséglélektani és fejlődéslélektani kérdések (életkori sajátosságok, életesemények) 14
Egyház és társadalom (egyházak, vallásszociológiai kérdések a társadalomban) 22
Krízisintervenció, gyászfeldolgozás,a  lelki működés zavarai 14
A lelkigondozás alapkérdései 20
Az egyén pszichoszociális és spirituális fejlődése 20
Családok lelkigondozása (családterápiás ismeretek) 16
Szociálpedagógiai alapismeretek 10
A kultúra eszközei a lelkigondozásban 10
Egészségügyi és klinikai alapismeretek a lelkigondozásban 14
 Mentálhigiénés jelenségek, alapismeretek 14
Szeminárium I. Lelkigondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés 40
Szeminárium II. Terepmunka, szervezeti struktúra elemzés, filmklub 20
Szeminárium III. Projektszeminárium 34
Szeminárium IV. Szakmai műhelyek (esetmegbeszélő csoport, szupervíziós kérdések) 4 20
Intenzív heti műhely 40
Lelkigyakorlatokon való részvétel (egyéni szervezésben) 40
Önismeret 120
Lelki kísérés, lelki vezetés (egyéni szervezésben) 8 20
Összesen 166 334

 A képzés oktatói:

 • Bács Béla János, szociálpedagógus
 • Dr. Bereczki Silvia, segítőnővér. Munkaterületei: spiritualitás, kommunikáció-média, közösségépítés
 • Dr. Fejes Ildikó, szociológus
 • Dr. Holló László, teológus, egyetemi docens
 • Illyés Zsolt, teológus, lelkész
 • Dr. Jitianu Liviu, teológus, egyetemi docens
 • Kádár Enikő, pszichológus
 • Sebestyén Ottó, lelkész, lelkigondozó szakember, pszichodráma asszisztens
 • Sisak Imola, klinikai főpszichológus, pszichoterapeuta
 • Dr. theol. Vik János, egyetemi adjunktus, logoterápiai képesítéssel rendelkező teológus, lelkipásztor.
 • Vormair Emese, segítőnővér, lelkikísérői és lelkigyakorlatkísérői szakember
 • Csobot Györgydeák Szabolcs, a képzés tanulmányi titkára

 A következő képzés kezdési időpontja: 2016 szeptember