Lelkigondozói képzés

Szervező: KALOT Egyesület

Kapcsolattartó: 

Ábrahám Kassay Tünde

Tel: 0758840279, e-mail:kepzesek@kalot.ro

A képzés helyszíneCsíksomlyó, a KALOT Egyesület székhelye (Csíkszereda, Szék útja 147. szám)

A képzés időtartama: 380 óra, plusz 120 óra önismeret. A képzést tömbösített formában összesen 18 alkalommal (péntek-szombat) tartjuk meg. A 120 óra önismeretet is tömbösített formában tarjuk (csütörtök délutántól szombat estig), a csoporttal való előzetes egyeztetés után. A képzési tömbökre havi egy alkalommal, többnyire a hónap utolsó hétvégéjén kerül sor. (A képzés első hónapjaiban az önismereti tömbök beiktatása miatt számítani lehet havi két hétvégi találkozóra.)

Szakképesítés: A képzést sikeresen elvégzők a Munkaügyi és Szociális Minisztérium által akkreditált oklevelet kapnak. A szakképesítés megnevezése: Consilier pentru dezvoltare personală, cod COR: 242324. (Az akkreditált oklevél megszerzésének alapfeltétele a felsőfokú végzettség. Felsőfokú végzettséggel nem rendelkező hallgatók számára a KALOT Egyesület állít ki bizonylatot a képzés elvégzéséről)

Készségfejlesztő kompetenciák: A képzés során a résztvevők pszicho-szociális, vezetői és közösségfejlesztői kompetenciákat szereznek:

 • Képesek lesznek önmaguk mélyebb megismerésére és elfogadására, lehetőségük lesz Isten szeretetének személyes megtapasztalására.
 • Olyan interdiszciplináris tudásra tesznek szert, amely elsősorban a szociális és pszichológiai irányzatokra fókuszál, ugyanakkor szilárd morális – etikai alapokon nyugszik.
 • Képesek lesznek az egyén, a család, csoport és közösség működését rendszerszemléletben is megérteni, problémamegoldásaiban és a fontos életesemények feldolgozásában, empatikus meghallgatással és megfelelő válaszadás képességével kísérni.
 • Képesek lesznek az egyént hármas viszonyrendszerében szemlélni: önmagával, környezetével és a transzcendenssel való viszonyaiban.
 • Képesek lesznek a vallásos tapasztalatokhoz kapcsolódó alapvető pszichológiai és magatartásbeli jelenségeket azonosítani és tudatosítani.
 • Képesek gyásszal vagy egyéb veszteséggel küzdők és krízishelyzetben levők egyéni és csoportos segítésére.
 • Képesek a végzettségüknek megfelelő területeken csoportokat és közösségeket mentorálni és vezetni.
 • Képesek az emberek spirituális fejlődése során felmerülő kérdésekre, problémákra megfelelő szakmai segítséget adni.

A képzés célja:

Emberekkel dolgozó szakemberek számára lehetővé tenni egy olyan elméleti és gyakorlati tudásanyag megszerzését, amely segítségével hatékonyabban, ember- és Isten – központúan tudják végezni munkájukat. Ugyanakkor a lelkigondozói képesítéssel is rendelkező szakember különbözik a hagyományos segítő szakemberektől (pszichológus, pszichiáter), amelyek elsősorban a személy érzelmi és emberi kapcsolatrendszerét próbálják helyreállítani, ha megbillen annak egyensúlya. A lelkigondozó emberképe kiegészül azzal, hogy úgy tekint az emberre, mint aki bio-pszicho-kulturális és spirituális lény, ugyanakkor nem csupán krízishelyzetben, hanem folyamatosan segíti az emberi élet fejlődését.

A képzés célcsoportja:

A lelkigondozói szakképesítést a következő szakmában dolgozóknak ajánljuk: pedagógusoknak, hitoktatóknak, orvosoknak, szociális munkásoknak, lelkészeknek, szerzeteseknek, lelkipásztori asszisztenseknek, civilszférában, egészségügyben dolgozóknak, valamint azoknak, akik önmaguk, kapcsolataik, családi viszonyaik és a keresztény lelkiség mélyebb megértésére törekszenek.

A képzés tantárgyai: 

A lelkigondozói képzés teljes óraszáma: 500, ebből 380 óra képzés és 120 óra önismeret

I. félév

 • Személyiséglélektani és fejlődés-lélektani kérdések (életkori sajátosságok, életesemények) – 14 ó.
 • A lelkigondozás alapkérdései – 24 ó.
 • Spiritualitás – 15 ó.
 • Mentálhigiénés jelenségek, krízisintervenció – 10 ó.
 • Lelki egészség, pszichopatológiai alapismeretek, a lelki működés zavarai – 14 ó.
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 6 ó.
 • Egyház és társadalom (egyházak, vallásszociológiai kérdések a társadalomban) – 19 ó.
 • Szociálpedagógia alapjai – 2 ó.
 • Az egyén pszichoszociális és spirituális fejlődése – 18 ó.

II. félév

 • Családok lelkigondozása – 18 ó.
 • Közösségvezetési kompetenciák – 18 ó.
 • Tevékenységkísérés – 10 ó.
 • Terepmunka, szervezeti struktúra elemzés – 9 ó
 • Szociálpedagógiai alapismeretek, – 9 ó
 • A kultúra eszközei a lelkigondozásban – 10 ó.
 • Lelkigondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés – 35 ó.
 • Lelki kísérés, lelki vezetés- elmélet és gyakorlat – 9 ó.
 • Projektszeminárium – 12 ó.

III. félév

 • Lelkigondozói beszélgetés módszertana, lelkigondozói kapcsolat és kapcsolatelemzés – 22 ó.
 • Etika – 8 ó.
 • Szupervízió -14 ó.
 • Projektszeminárium – 4 ó.
 • Szakmai vezetés és kiértékelés – 8 ó.
 • A lelkigondozás határai – 10 ó
 • Személyesen kísért lelkigyakorlaton részvétel – 40 ó.
 • Intenzív műhely – 18 ó.
 • Záróvizsga – 4 óra

A képzés szerkezete: 3 normál félév + 120 óra önismereti képzés

A képzés oktatói:

 • Bács Béla János, szociálpedagógus
 • Balázs Réka, kiképző családterapeuta, pszichológus
 • Bátor Botond, pálos szerzetes
 • Dr. Bereczki Silvia, segítőnővér. Munkaterületei: spiritualitás, kommunikáció-média, közösségépítés
 • Fazakas Enikő, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
 • Dr. Fejes Ildikó, szociológus
 • Papp Adolf, kiképző családterapeuta, szociális szakértő
 • Sebestyén Ottó, lelkész, lelkigondozó szakember, pszichodráma asszisztens
 • Vormair Emese, segítőnővér, lelkikísérői és lelkigyakorlatkísérői szakember
 • Ábrahám Tünde, lelkigondozó, projektmenedzser, a képzés tanulmányi titkára

Tandíj:

A normál félév tandíj-hozzájárulása: 1950 lej / félév

A KALOT Egyesület minden igyekezetével pályázati forrásokat próbál felkutatni.

Sikeres pályázat esetén a tandíj csökkeni fog

A 120 órás önismereti képzés ára: 2760 lej (23 lej/óra) Az önismereti képzés – ha valaki rendelkezik a Moreno Egyesület, vagy más akkreditált intézet által kiadott, öt évnél nem régebbi oklevéllel –  elismertethető.

Kifizetés módja: A beiratkozási és felvételi díj 100 lej, amit jelentkezéskor kell kifizetni, a félév tanfolyam-díját lehetséges két részletben is fizetni (az első részletet a tanfolyam megkezdéséig).

Jelentkezési feltételek:

 • Érettségi oklevél
 • Egyetemi, főiskolai oklevél azok számára, akik akkreditált oklevelet igényelnek
 • A képzésre felvételizni kell.  A felvételi egy személyes interjún alapszik, ahol a felvételiző lelki érettségét, a csoportban való együttműködését és a lelkigondozói munka iránti hajlamát, adottságait mérik. A felvételi interjúra 2024. június 21-én délután kerül sor.

Megjegyzés

 • Az akkreditált oklevél lehetőséget biztosít hivatalos keretek közötti tanácsadói munka végzésére.
 • A megszerzett KALOT oklevél lehetőség biztosít arra, hogy a végzettek plébániai, egyházközösségi és egyesületi keretek között végezzenek lelkigondozói munkát.
 • A képzésnek ökumenikus jellege van.

A képzésre jelentkezni lehet a KALOT Egyesületnél:

530203 Csíkszereda, Szék útja 147. szám

Tel: 0758-840279 (hétköznap 8.00-12.00 között)
e-mail: kepzesek@kalot.rowww.kalot.ro

Jelentkezéshez szükséges:

 • szakmai önéletrajz
 • főiskolai, egyetemi, érettségi oklevél másolata
 • (ha rendelkezik vele) önismeretet igazoló okirat másolata

A jelentkezés csak a 100 lejes beiratkozási díj befizetése után érvényes!

A 100 lejes előleget a következő módon fizetheti be:

 1. Banki átutalással: Asociatia KALOT, cod fiscal: 16081567, bankszámlaszám: RO49 RNCB 0152 0423 5828 0001.
 2. Biztonságos bankkártyás fizetéssel a EuPlatesc rendszeren keresztül. A fizetési link megtalálható ITT
 3. Készpénzben a KALOT irodában, hétköznaponként 8-12 óra között.

Jelentkezési határidő: 2024. június 14.

A következő képzés kezdési időpontja: 2024. szeptember 19.